Konferencja – ANIMATOR PRO 2019 | DZIEŃ 1 2019-07-10 15:15:00 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Atrium

Konferencja - ANIMATOR PRO 2019 | DZIEŃ 1
[xyz-ips snippet=”etykietki”]

 

Kup bilet

Początek: 2019-07-10 15:15:00 

ANIMATOR PRO
 
Wydarzenie branżowe 12 Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animator/ 12th International Animated Film Festival Animator Industry Event
10-11 lipca / July 10-11
 
Aula Atrium, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu / Atrium Assembly Hall, University of the Arts Poznań
 
Bilety: 30 zł za dzień / Tickets: 30 zł per day
Po zakupie biletu należy się zarejestrować / Please register when buying a ticket: http://bit.ly/AnimatorPRO
 
Program/ Programme:
www.animator-festival.com
www.facebook.com/FestivalAnimator/
 
Regulamin/ Rules and regulations
1. Organizatorem Animatora PRO jest Estrada Poznańska z siedzibą w Poznaniu 61-767, przy ul. Masztalarskiej 8,  zwana dalej „Organizatorem”.
2. Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w Animatorze PRO, realizowanym w ramach 12 Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animator, w dniach 10-11 lipca 2019, na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, zwanym w dalszej części Wydarzeniem.
3. Koordynatorką Animatora PRO jest Joanna Stankiewicz: j.stankiewicz@animator-festival.com.
4. Animator PRO jest skierowany do profesjonalistów i profesjonalistek z branży audiowizualnej oraz grafików/graficzek, programistów/ programistek, studentów/ studentek kierunków artystycznych, krytyków/ krytyczek, przedstawicieli/przedstawicielek mediów.
5. Program Animatora PRO zamieszczony jest na stronie www.animator-festival.com. Część wydarzeń odbywa się wyłącznie w języku angielskim, część wyłącznie z języku polskim.
6. Udział w Animatorze PRO kosztuje 30 zł/ dzień. Bilety są do kupienia na stronie: www.bilety24.pl. Aby zarejestrować się na wydarzenie należy mieć wykupiony bilet wstępu.
7. Rejestracja na wydarzenie odbywa się po dokonaniu płatności, za pomocą formularza dostępnego pod adresem: http://bit.ly/AnimatorPRO. Uczestnik zobowiązany jest wysłać Organizatorowi numer biletu zakupionego za pośrednictwem bilety24.pl w celu weryfikacji.
8. Aby otrzymać fakturę VAT należy wpisać w formularzu dane do faktury oraz – w ciągu 3 dni od rejestracji – przesłać na adres j.stankiewicz@animator-festival.com bilet, zakupiony za pośrednictwem portalu bilety24.pl. Kupując bilet w kasie Kina Muza należy zgłosić chęć otrzymania faktury VAT przed rozpoczęciem transakcji.
9. Liczba miejsc ograniczona.
10. Udział w Animatorze PRO uwarunkowany jest od zakupu biletu oraz udzielenia przez uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby realizacji Animatora PRO oraz od udzielenia przez uczestnika zgody na wykorzystanie jego wizerunku w celach promocyjnych i dokumentacyjnych Organizatora.
11. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ obowiązujących w miejscu odbywania się Animatora PRO.
 
/
 
1. The Organizer of Animator PRO is Estrada Poznańska, based in Poznań (61-767), ul. Masztalarska 8, hereinafter referred to as “Organizer”.
2. These Rules and Regulations define the terms and conditions of participation in Animator PRO, organized as part of Animator, the 12th International Animated Film Festival on July 10-11th 2019, at the University of Fine Arts in Poznań, Poland, hereinafter referred to as “the Event”.
3. The Coordinator of Animator PRO is Ms. Joanna Stankiewicz: j.stankiewicz@animator-festival.com.
4. Animator PRO is dedicated for audio/video professionals, graphic designers, software developers, fine arts students, critics, media representatives.
5. The agenda of Animator PRO is available at www.animator-festival.com. Some activities will be held only in English and some will be held only in Polish.
6. The tickets for Animator PRO cost 30 zł per day and are available on: www.bilety24.pl. You should have the ticket bought in order to register to the Event.
7. If you wish to participate in the Event, please register using an online form: http://bit.ly/AnimatorPRO after buying the ticket. The participant is obligated to send the ticket number purchased via bilety24.pl for verification.
8. In order to receive a VAT invoice, please provide the relevant data in the form and – within 3 days of registration – sent the ticket purchased via bilety24.pl to the address: j.stankiewicz@animator-festival.com. If you are buying the ticket directly at Kino Muza, request the VAT invoice before the transaction.
9. Registrations are subject to availability.
10. You can register for the Event only if you confirm that you authorize the Organizer to process Your data in order to organize Animator PRO and you agree that your image may be published for promotional purposes of  Organizer.
11. The participants undertake to comply with health and safety regulations and fire prevention regulations at the place of the Event.

Organizatorzy:
Estrada Poznańska

Masztalarska 8

Poznań

61-767

Przejdź do wydarzenia

English:
buy a ticket

Go to the event

We will be happy to hear your thoughts

Leave a Reply

%d bloggers like this:
Shopping cart